Opplysningsskjema for forretningsfører

Opplysningsskjema for forretningsfører

Opplysningsskjema for forretningsfører

 • OPPLYSNINGSSKJEMA FOR FORRETNINGSFØRER

 • GnrBnrSnrKommune 
 • AdresseOrdrenr./ref
 • Felleskostnader / gjeld / formue

 • Kr/mndFelleskostnader inkluderer
 • renteutgifter (Kr)avdrag (Kr)driftsutgifter (Kr)krav (kr)krav (pr dato)
 • ForsikringsselskapPolisenrForfallBetalt
 • Andel felles gjeld kr.Per datoLångiver / lånenr.Lånets totale saldoSaldo perLånetypeAntall årlige terminerÅrlig rentesatsRentesats per datoDato siste termin 
  Hvis flere felleslån: Spesifisert hvert enkelt
 • Andel formue kr.Per datoTotal formue kr.Per dato
 • Andre opplysninger

 • Event. vedtatte/foreslåtte arbeider som vil medføre vesentlig økning i felleskostnader/fellesgjeld
 • Event. varsel om endringer i reguleringsplan eller nabovarsel i forbindelse med byggearbeider eller lignende
 • Eventuell annen informasjon
 • Har øvrige seksjonseiere forkjøpsrett?Antall dager for avklaring av forkjøpsrettKreves det styregodkjennelse av ny kjøper?Er dyrehold tillatt (ja / nei / krever styregodkjenning)?
 • Eierskiftegebyr Kr.Innhenting av opplysninger Kr.Evt. andre gebyrer Kr.Kontonummer for gebyrer
 • NavnAdresseTelefonFaxE-post
 • NavnDatoSted