Frister for innlevering av bilag

For å sikre at du får oppdaterte tall hver dag, er vi avhengige av at bilag leveres fortløpende og umiddelbart til oss – hver dag. Dette er også viktig for å unngå at vi får “plutselige” store mengder bilag på en gang – spesielt rett før momsfrister og årsoppgjør.

Lønn:

  • Lønn – endringer i fastlønn rapporteres måneden før endringen effektueres
  • Lønn – variabel lønn rapporteres senest 3 virkedager før lønnskjøring
  • Reiseregning må leveres senest 3 virkedager før lønnskjøring